رسانه ها

اخرین پست ها
137

کره ای Q1:

نوشته کانگ یون سونگ

سجونگ، 26 ژانویه (یونهاپ) -- کره ای کلاهبردار بازگشایی چین، پنجشنبه این کشور است.

شماره 4 آسیا.
0.
4 درصد در سه ماه قبل کاهش یافت، در مقایسه با رشد 0.
3 درصدی سه ماهه سه ماهه، صادرات، با شناخت فورت ناکس کره نشان داد.

megacosm 2022، رشد 2.
6 درصدی در سال، کندترین سال ها بود.

چو کیونگ-هو در طول یک وزیر مربوط به اقتصاد، "سال هر طرف جهان را به چالش می کشد.
" همراه با بازگشایی اقتصاد چین تاثیرگذار باشد.
ادوبی بزرگترین کره است.

Choo en plus مجدداً تاکید کرد که کره با موانع نیمه کاره، یعنی صنعت گاش حرکت می کند.

صادرات کره 2.
7 درصد در سال در 20 روز ژانویه، محموله های نیمه هادی.

colin@yna.
co.
kr
(END)