رسانه ها

اخرین پست ها
137

شنبه

سئول، 21 ژانویه (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح شنبه است.

سخت شدن دما (C) احتمال

زیاد/پایین (%)

سئول 00/-10 10

اینچئون -1/-9 تاریک 10

Suwon 00/-10 misty 10

Cheongju 01/-9 0

Daejeon 02/-10 10

Chuncheon -1/-14 0

Gangneung 03/-8 0

Jeonju 02/-8 10

< p> Gwangju 04/-5 10

Jeju 06/02 fogged 10

Daegu 04/-8 0

بوسان 06/-5 0

(END)