رسانه ها

اخرین پست ها
137

دوره بازرسی جرثقیل در شیراز پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

استاندارد بازرسی جرثقیل ها

اطمینان جرثقیل (Crane Safety) اصفهان

بازرسی جرثقیل نیما جاویدان

سقوط جرثقیل روی کارگران کارخانه استیل

دوره بازرسی جرثقیل در شیراز پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

5-7-1-3-3- نیروهای دینامیکی که بر اثر حرکت های جرثقیل یا نوسان هوا ایجاد می شود.

5-7-2- در نظر گرفتن خطراتی که در مجاورت جرثقیل وجود دارد مانند خطوط وکابل های هوایی برق، سازه ها و تاسیسات مجاور، وسایل نقلیه و سایر جرثقیل ها و تاسیسات زیر زمینی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

5-7-3- شالوده جرثقیل می بایست بطور اطمینان بخشی از تاسیسات زیر بری (شامل استوانه های گاز و آب یا کابل برق) دور باشد.

5-7-4- مسیر باربرداری جرثقیل در صورت امکان می بایست علامت گذاری و مرزبندی شود بگونه ای که آشکار هر بخشی از جرثقیل و موانع زنده در مسیر، فاصله سلامت حداقل به میزان 600 mm در تماشا گرفته شود.

5-7-5- در هنگام استقرار جرثقیل، رعایت فاصله ایمن از خطوط انتقال برق و تاسیسات الکتریکی می بایست مطابق دستورالعمل مربوطه و با هماهنگی شرکت برق شهرستان/شهر رخ گیرد.

5-7-6- اگر جرثقیل در شعاعی کمتر از 6 Km از فرودگاه/فرودگاه محقر بکار گرفته شود و ارتفاع آن بیش از 10 واحد طول یا بلند تر از سازه ها و درختان قریب فرودگاه باشد فرد مسئول نصب باید با مسئولین فرودگاه مشاوره نموده و موارد سلامت دربایست مطابق قوانین ناوبری هوایی را از آنها کسب نماید.