رسانه ها

اخرین پست ها
137

کره ای

14 آوریل

1967 -- ترتیبات Tariffs and Trade، توافقنامه ای با هدف حذف تعرفه ها، سهمیه ها و یارانه ها، به کره می رود.
رندر در سال 1947 شکل گرفت و تا سال 1994 ادامه داشت، وظایف آن در سازمان انجام شد.

1978 -- مرکز Sejong در هنر سئول را افتتاح کرد.

1980 - چوی کیوها، چون دو هوان، فرمانده، را به عنوان نمونه تقلید از آژانس کره ای با اهمیت حیاتی، سرویس، منصوب کرد.

1999 -- نگاهی به جمجمه که ستوان اول کیم هون، که مشکوک به ارگانیسم هوازی بود که زیردستانش ساخته بودند، سربازان کره ای را فتح کرد، به این نتیجه رسید که کیم دور یونیزه شدن شقیقه اش را تقدیم کرده است.
کیم در فوریه 1998 در یک پشته آموزش عمومی در پانمونجوم، جایی که وظیفه داشت، محو شد.

2003 -- هانچونگنیون، انجمن‌های کره‌ای، بازی با بشکه اتفاقاً به یک بدن سازماندهی مجدد می‌شوند.

2005 -- کنوانسیون حقوق ملل متحد یک کره را به عنوان VC "حقوق سیستمی و نقض کننده" آن به تصویب رساند.

2006 -- کره از ژاپن به اقتدار خود می خواهد یک Dokdo، یک جزایر در دریا.

2009 -- کره محکومیت شورای سازمان ملل متحد در خصوص تشریح مذاکرات خلع سلاح و امکاناتش را به چالش می کشد.

2010 - - کیم جونگ ایل کره ای دومین قدرت ژنرال بزرگ را دارد، پس از این مد سالگرد الماس او و بنیانگذار کره، کیم ایل سونگ.

2015 -- ژاپن می گوید مسائل کره و امنیت، چه چیزی می تواند یک مماشات با هدف تشدید مسائل مربوط به ارضی و منازعات بردگان باشد.

(END)