رسانه ها

اخرین پست ها
137

یکشنبه ها

سئول، 5 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

بیماری کمبود دما (C) احتمال

بالا/ کم (%)

سئول 16/03 0

اینچئون 02/12 0

سوون 16/00 0< br>

Cheongju 17/02 0

Daejeon 18/01 0

Chuncheon 16/-2 0

Gangneung 17/04 0

Jeonju 17/01 addlebrained 20

Gwangju 19/03 addleheaded 20

< p> Jeju 16/07 بارانی 20

Daegu 17/02 0

بوسان 15/07 10

(پایان )