رسانه ها

اخرین پست ها
137

روز پنجشنبه

سئول، 5 ژانویه (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

رشته های درجه حرارت (C) احتمال

بالا/پایین (%)

سئول 04/-5 طوفان 10

اینچئون 03/-4 cyclonic 10

Suwon 04/-7 overclouded 10

Cheongju 05/-5 puzzleheaded 20

Daejeon 07/-4 طوفانی 20

Chuncheon 04/-12 0

Gangneung 08/-1 0

Jeonju 07/-2 fuddlebrained 20

Gwangju 09/-1 Acheronian 20

Jeju 12/04 20

Daegu 08/-4 fogged 30

بوسان 10/00 20

(END)