رسانه ها

اخرین پست ها
137

چهارشنبه

سئول، 22 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

دمای (C) مورد سخت شدن احتمال وجود دارد

بالا/پایین (%)

سئول 07/-4 10

اینچئون 04/-4 10

سوون 07 /-5 cyclonic 10

Cheongju 09/-4 lenticularis 20

Daejeon 09/-5 20

Chuncheon 07 /-7 0

Gangneung 11/-1 unplain 20

Jeonju 09/-4 foggy 20

Gwangju 11 /-2 60

Jeju 11/04 muzzy 30

Daegu 11/-4 in a muddle 20

بوسان 11/02 vapory 20

(پایان)